Naše služby

Realitní služby

Naše činnost začíná objektivním zhodnocením zamýšlené transakce a doporučením vhodného obchodního postupu nebo reálné tržní ceny nebo výše tržního nájemného. Předpokladem obchodního úspěchu při prodeji nebo pronájmu nemovitosti je zajištění kompletní a kvalitní prezentace napříč realitním trhem za využití všech tiskových a elektronických inzertních možností, včetně umístění nabídky na realitních serverech nebo její prezentace formou direct mailingu. Samozřejmostí v rámci našich služeb je i kompletní právní servis (ZDARMA), včetně otevření notářského nebo advokátního účtu pro úschovu finančních prostředků, vyřízení hypotečního úvěru nebo úvěru ze stavebního spoření, asistence při převodu medií, jednání na katastrálním úřadě, atd.

Zajistíme pro Vás:

 • Zprostředkování prodeje a pronájmu nemovitostí (byty, rodinné domy, nebytové prostory, pozemky, rekreační objekty)
 • Developerské projekty
 • Zprostředkování převodu členských práv a povinností k družstevním bytům
 • Prezentaci nemovitostí
 • Vyhledání vhodného kupce nebo nájemníka
 • Vyhledání vhodné nemovitosti
 • Kompletní právní servis (ZDARMA)
 • Bezpečný převod peněz
 • Finanční poradenství
 • Investiční poradenství
 • Ocenění nemovitosti (znalecký posudek)
 • Geodetické práce (geometrický plán, vytýčení hranic pozemku)
 • Zastoupíme Vás při jednáních s katastrálním a finančním úřadem

Právní služby

Zajištíme Vám kompletní právní servis spojený s veškerými transakcemi s nemovitostmi, a to ZDARMA:

 • zpracování kupní smlouvy
 • zpracování zástavní smlouvy
 • zpracování návrhu na zápis do katastru nemovitostí
 • zpracování smlouvy o převodu práv na užívání družstevního bytu
 • zpracování smlouvy o převodu a přechodu vlastnických práv
 • zpracování smlouvy o věcném břemeni
 • zpracování všech typů nájemních smluv
 • právní analýza již uzavřených smluv

Finanční služby

V rámci našich služeb zajišťujeme pro naše klienty i financování kupní ceny nemovitostí. Naše společnost je smluvním partnerem všech významných hypotečních bank a stavebních spořitelen. Tato konkrétní spolupráce s hypotečními bankami a stavebními spořitelnami nám umožňuje rychle vyřídit veškeré formality a co nejméně časově i finančně zatížit naše klienty.

 • zpracujeme prvotní analýzu Vašich možností
 • vyhledáme pro vás vyhovující nemovitost
 • navrhneme Vám optimální postup a zajistíme součinnost prodávajícího
 • představíme Vám jednotlivé finanční produkty, které můžete využít
 • připravíme pro Vás kalkulaci zvoleného produktu a doporučíme Vám optimální nastavení jeho parametrů (např. fixace úroku, doba splatnosti)
 • zkompletujeme potřebné dokumenty o nemovitosti
 • pomůžeme Vám s vyplněním písemností požadovaných bankou nebo spořitelnou
 • doručíme kompletní složku přímo do úvěrového oddělení banky nebo spořitelny
 • zastoupíme Vás při jednáních v bance nebo spořitelně
 • vyřídíme všechny formality související s poskytnutím úvěru
 • domluvíme finální schůzku v bance nebo spořitelně za účelem podpisu úvěrové smlouvy
 • dohlédneme na bezproblémové dokončení celé transakce (např. zápis do katastru nemovitostí, protokolární předání nemovitosti)

Správa nemovitostí

Nabízíme zajištění kompletní správy nemovitostí.

V právní a administrativní oblasti

 • zpracování příslušných smluv s nájemci, uživateli, dodavateli služeb, s partnery při provádění oprav a údržby atd.
 • podávání výpovědí z nájmu
 • vedení příslušných evidencí nájemců, vedení předepsaných provozních dokladů a provozních knih atd.
 • další administrativní činnost podle povahy a využití objektu

V ekonomické oblasti

 • provádění předpisů nájemného, záloh na poskytování služeb a plateb
 • vedení účetnictví a likvidace faktur
 • vymáhání dlužných částek za nájemné, služby a způsobené škody
 • vyhodnocování výnosů a nákladů souvisících s provozováním objektu

V provozní a technické oblasti

 • zajištění údržby a drobných oprav objektu
 • plánování a zajištění periodických prohlídek a revizí
 • organizace a řízení oprav, údržby a revizí s cílem minimalizace provozních nákladů
 • zajištění havarijní služby a odborného servisu technologických zařízení
 • zajištění úklidu objektů, odvozu odpadů a údržby přilehlých chodníků
 • zajištění ostrahy, eventuelně bezpečnostní služby

Výkup nemovitostí

Ihned vykoupíme Vaši nemovitost, a to bez jakýchkoliv nákladů na Vaší straně!!!

Vše máte zdarma:

 • vypracování kupní smlouvy
 • vklad do katastru nemovitostí
 • podání daňového přiznání
 • uhradíme za Vás daň z převodu nemovitostí

Poradenství

Uvažujete o prodeji nebo pronájmu své nemovitosti?
Chcete si koupit nový byt nebo dům a nebo si potřebujete nemovitost pronajmout?

Rádi Vám bezplatně poradíme a doporučíme Vám nejvhodnější vyřešení pro Váš záměr. Denně pracujeme na realitním trhu, disponujeme dobrými znalostmi o reálných tržních cenách, máme bohaté zkušenosti s řešením různých právních a faktických situací a problémů, ale zejména jim dokážeme účinně předcházet a minimalizovat tak případná rizika. S námi získáte potřebnou jistotu a klid pro Vaše smělé plány!

Společnost Montana Reality s.r.o. v rámci své činnosti rovněž poskytuje poradenské služby pro developerské a investiční společnosti. Vzhledem k tomu, že aktivně působíme na realitním trhu, tak máme aktuální a podrobné informace o vývoji cen, zájmu a prioritách klientů a v neposlední řadě i širokou databázi potencionálních klientů pro nové developerské nebo investiční projekty.

Českým i zahraničním developerům a investorům nabízíme ucelené portfolio poradenských služeb a jsme připraveni se na vybraných projektech rovněž aktivně podílet. Naši odborníci důkladně prostudují developerský nebo investiční záměr a na základě našich možností a zkušeností zpracují návrh na optimální řešení nebo rozložení investice. Pro efektivní spolupráci a ochranu obchodního zájmu našich jednotlivých partnerů a klientů upřednostňujeme osobní jednání a smluvní zajištění rozsahu a obsahu poskytnutých služeb.