Správa nemovitostí

 

Nabízíme zajištění kompletní správy nemovitostí.

V právní a administrativní oblasti

 • zpracování příslušných smluv s nájemci, uživateli, dodavateli služeb, s partnery při provádění oprav a údržby atd.
 • podávání výpovědí z nájmu
 • vedení příslušných evidencí nájemců, vedení předepsaných provozních dokladů a provozních knih atd.
 • další administrativní činnost podle povahy a využití objektu

V ekonomické oblasti

 • provádění předpisů nájemného, záloh na poskytování služeb a plateb
 • vedení účetnictví a likvidace faktur
 • vymáhání dlužných částek za nájemné, služby a způsobené škody
 • vyhodnocování výnosů a nákladů souvisících s provozováním objektu

V provozní a technické oblasti

 • zajištění údržby a drobných oprav objektu
 • plánování a zajištění periodických prohlídek a revizí
 • organizace a řízení oprav, údržby a revizí s cílem minimalizace provozních nákladů
 • zajištění havarijní služby a odborného servisu technologických zařízení
 • zajištění úklidu objektů, odvozu odpadů a údržby přilehlých chodníků
 • zajištění ostrahy, eventuelně bezpečnostní služby

 

Kontaktujte nás

*
*
*
fname: email: